Cỏ Nhân Tạo Sân Vườn CCG – Giá Liên Hệ

Giá: Liên hệ

Nhà sản xuất: CCGRASS

Loại sợi: C

Chiều cao: 35mm

Khoảng cách: 3/8″

Số mũi: 160 mũi/m2

Dtex: 8000

Số lớp: 2

Bảo hành: 3 năm

    NHẬN TƯ VẤN